Vykonávame

 • všetky elektroinštalačné práce
  • v bytových priestoroch
  • v nebytových priestoroch
  • vo výrobných priestoroch
 • montáže
  • uzemnení a bleskozvodov
  • inteligentné riadiace systémy budov
  • pracovných strojov
 • výroba rozvádzačov
  • pre napätie do 1000/1500V
  • automatizácie aj MaR
 • vývoj riadenia pracovných strojov a procesov
 • riadenie elektrických pohonov