Kontrolujeme

 • OPaOS v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu
 • východiskové OPaOS
  • elektrických zariadení do 1000/1500V
  • bleskozvodov
  • pracovných strojov
  • ručného náradia a spotrebičov
 • opakované OPaOS
  • elektrických zariadení do 1000/1500V
  • bleskozvodov
  • pracovných strojov
  • ručného náradia a spotrebičov
 • kusové skúšky rozvádzačov
  • pre napätie do 1000/1500V
  • automatizácie aj MaR