Opravujeme

 • údržba
  • elektroinštalácií
  • bleskozvodov
  • pracovných strojov
 • rekonštrukcie
  • elektroinštalácií
  • bleskozvodov
  • pracovných strojov
 • opravy
  • elektroinštalácií
  • bleskozvodov
  • pracovných strojov
  • ručného náradia a spotrebičov
 • odstraňovanie závad zistených pri revíziách
 • pohotovostná služba podľa zmluvných podmienok